Qeveria e Kosovës në mbledhjen e saj të fundit ka miratuar ndryshimet në Ligjin për Zonat Ekonomike.

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi si propozues i këtyre ndryshimeve tha se, e Ligjin aktual ka pasur nevojë të përshtatet.

“Ndryshimet vijnë në konsultim me nivelet lokale dhe ato qendrore e me sektorin privat. Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij Ligji dhe të krijohet një ambient më i favorshëm kërkoi miratimin e tij”, tha Krasniqi. /Telegrafi/