Prokurimi i Hapur

Prokurimi i Hapur

Platforma “Prokurimit të Hapur dhe Transparent” është projekt i realizuar nga Lëvizja FOL dhe mbështetur nga USAID-i përmes aktivitetit Komuna Transparente, Effektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM).
Objektivi kryesor i këtij projekti ka qenë zhvillimi i portalit të hapur të prokurimit për të rritur transparencën e shpenzimeve publike.
Tash e tutje, platforma është integruar në median më kredibile online në Kosovë, Telegrafi.com.

40 Artikuj