Studiuesi Bashkim Kuçuku ka sjell në një libër botimet e shkrimtarit Ismail Kadare në gjuhë të tjera.

Të dhënat interesa krahasuese të nxjerra nga libri i tij janë: 378 botime në shqip dhe 923 në 44 gjuhë të huaja, në përpjesëtimin 1 me 2.5, tregojnë se funksioni kryesor i saj prej vitesh nuk është më në hapësirën kulturore e gjuhësore letrare shqipe, por në kultura e gjuhë të tjera.

Edhe me librat studimorë, ai është shndërruar në dukuri letrare evropiane. Nga 68 vepra kritike e studimore, 16 janë në frëngjisht, tetë në italisht, gjashtë në anglisht, dy në gjermanisht, një në holandisht, tre në spanjisht dhe 32 në shqip. /Shqip/