Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe forumZFD- Programi në Kosovë sot kanë nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi.

Memorandumi u nënshkrua nga Kryetari i Bordit të AGK-së, Xhemajl Rexha dhe Nehari Sharri, drejtor i forumZFD- Programi në Kosovë, për të nisur hapat e parë të një partneriteti afatgjatë në mes të palëve.

Projekti i parë i këtij bashkëpunimi do të jetë trajnimi online për gazetarë, në fushën e Ballafaqimit me të Kaluarën (BmK) dhe Gazetarinë e sensibilizuar për konflikte.

Ky trajnim do të realizohet nga profesionist të gazetarisë dhe hulumtues të  fushës, komunikimi dhe të gjitha materialet do të ofrohen në tre gjuhë: gjuhë shqipe, gjuhë angleze dhe gjuhë serbe.

Reklama

Memorandumi është në dobi të dyja palëve me anë të cilit do të mundësohet trajnimi dhe profesionalizimi i mëtejmë i gazetarëve për të raportuar për gazetarinë e sensibilizuar për konflikt. /Telegrafi/

Reklama