• Në një kohë mashtrimi, kur tregohet e vërteta është një akt revolucionar.

• Mënyra më efektive e tyre për të shkatërruar njerëzit, është të mohosh dhe të zhdukësh historinë e tyre.

• Kush e kontrollon të kaluarën kontrollon të ardhmen. Kush kontrollon të tashmen kontrollon të kaluarën.

• Nëse liria do të thotë asgjë për dikë, kjo do të thotë e drejta për t’u treguar njerëzve atë që ata nuk duan të dëgjojnë.

• Fuqia është në grisjen e mendjeve njerëzore në copa dhe bashkimin e tyre përsëri në forma të reja të zgjedhjes suaj.

• Thelbi i të qënit njerëzor është se njeriu nuk kërkon përsosmëri.

• Zgjedhja për njerëzimin qëndron midis lirisë dhe lumturisë dhe për shumicën e madhe të njerëzimit, lumturia është më e mirë.

• Realiteti ekziston në mendjen e njeriut dhe askund tjetër.

• Njerëzit flenë në mënyrë paqësore në shtretërit e tyre natën, vetëm sepse janë të gatshëm ta bëjnë këtë në emër të tyre.

• Në tërësi, qeniet njerëzore duan të jenë të mira, por jo shumë të mira dhe jo mjaft të mira gjatë gjithë kohës.

• Ne e dimë se askush nuk e merr pushtetin me qëllim të heqjes dorë prej saj.

• Nëse doni të mbani një sekret, duhet ta fshehni atë nga vetja.

• Politikanët, mashtruesit, hajdutët dhe tradhtarët nuk janë viktima, por bashkëpunëtorë.

• Përballë dhimbjes nuk ka heronj. /EO/