Shoqatat e peshkatarëve dhe firmave që merren me këtë veprimtari mund të paraqiten në shpalljen për dhënien e koncesionit për peshkim rekreativ në akumulimin Matka, transmeton Telegrafi Maqedoni.

Shpallja zgjat deri në fund të korrikut, ndërsa zgjedhja do të bëhet përmes ankandit elektronik.

Koncesioni ka të bëjë me peshkimin rekreativ për periudhë gjashtë vjeçare në tërë sipërfaqen e Akumulimit Matka dhe një pjesë të lumit Treskë në grykëderdhjen e saj.

Të drejtë për pjesëmarrje në shpalljen publike kanë të drejtë të gjithë shoqatat e peshkatarëve dhe persona vendor dhe të huaj juridik të regjistruar në Maqedoni.

Me dokumentet nevojitet të dorëzohet edhe vërtetimi që kandidati është i regjistruar dhe merret me veprimtarinë e peshkimit, dëshmi që e posedon pajisjen e nevojshme  për kryerjen e shërbimit për ruajtjen e peshkut dhe se do të punësoj numër të nevojshëm të personave për mbrojtje të peshqve.

Kriteri sipas të cilit do të kryhet përzgjedhja është oferta më e lartë e ofruar për koncesion përmes ankandit elektronik. Afati i fundit për paraqitje për pjesëmarrje është 30 korriku i vitit 2016./Telegrafi/