Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar të ashtuquajturën dosje e informimit publik për subjektet politike dhe kandidatët e zgjedhur në zgjedhjet lokale 2021.

Sipas publikimit të bërë, listës së shpenzimeve për këto zgjedhje i prinë Lëvizja Vetëvendosje, me afro 1 milion euro shpenzime (saktësisht 919 mijë e 408 euro), pastaj Lidhja Demokratike e Kosovës me 144 mijë e 871 euro shpenzime, pastaj Partia Demokratike e Kosovës me 144 mijë e 781 euro shpenzime.

LVV dhe LDK kanë deklaruar të gjitha shpenzimet përfshirë këtu pagat dhe kompensimet, shpenzimet e transportit, reklamat reprezentacioni dhe konferencat, blerja e mallrave,  shpenzimet e përgjithshme dhe të ndryshme.

Reklama

LVV-ja për paga dhe kompensime ka deklaruar mbi 145 mijë euro, shpenzimet e transportit mbi 98 mijë euro, reklamat reprezentacioni dhe konferencat mbi 574 mijë euro, blerja e mallrave mbi 22 mijë euro, shpenzimet e përgjithshme mbi 72 mijë euro dhe ato të ndryshme mbi 6 mijë euro.

Reklama

Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve të LVV-së gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale 2021

Në deklarimin e shpenzimeve nga LDK-ja nuk shihet mirë deklarimi në numra, por vërehet se janë deklaruar më së shumti shpenzime për paga dhe kompensime, apo rreth 49 mijë euro, rreth 73 mijë euro shpenzime për reklama, reprezentacion e konferenca, shpenzime të përgjithshme rreth 15 mijë euro.

Reklama

Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve të LDK-së gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale 2021

Ndërkaq, sipas të dhënave, PDK nuk ka deklaruar shpenzime për: pagat dhe kompensimet, shpenzimet e transportit, blerjen e mallrave dhe shpenzime të ndryshme.

PDK deklaruar vetëm shpenzimet për reklama, reprezentacion dhe konferenca, mbi 75 mijë euro dhe shpenzimet e përgjithshme mbi 69 mijë euro. Në total, PDK sipas pasqyrës të publikuar nga KQZ ka shpenzuar 144,781.44 euro.

Reklama

Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve të PDK-së gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale 2021