Agjencia e Statistikave të Kosovës bënë të ditur se gjatë vitit 2019, popullsia e Kosovës pati një rritje natyrore për 15,294 persona.

Sipas ASK-së, gjatë 2019-së kanë ndërruar vendbanimin (komunën) e tyre, 9,132 persona; imigruar (përfshi të kthyerit) në Kosovë 6,066 persona dhe emigruar 34,911 persona.

Kurse bilanci i migrimit ndërkombëtar (migrimi neto) për vitin 2019 ishte -28 845 banorë. Kurse, popullsia rezidente e Kosovës, për periudhën 01 janar – 31 dhjetor 2019, u zvogëlua për -13 551 banorë.

Popullsia në Kosovë për vitin 2019 vlerësohet të jetë 1 ,782.115 banorë rezidentë.

Në njoftim thuhet se vlerësimi i numrit të popullsisë është domosdoshmëri, praktikë dhe standard, që kërkohet të bëhet çdo vit nga institucionet zyrtare të statistikave të një vendi.

Kjo, për faktin se në periudhën ndërmjet dy regjistrimeve (periudhë dhjetëvjeçare) ndodhin ndryshime të theksuara në popullsinë e një vendi, një komune a një vendbanimi.

Të dhënat vjetore statistikore mbi popullsinë (demografinë) janë themelore për studimin dhe përcaktimin e një game të gjerë analizash. Sidomos, analiza për çështjet sociale dhe ekonomike në nivele të caktuara: komunale, kombëtare dhe rajonale. Të dhënat mbi popullsinë përbëjnë komponentin thelbësor për vlerësimet e llogarive kombëtare, punësimit dhe çështjeve të tjera socio – ekonomike.

Për më shumë informata, lidhur me Vlerësimin e Popullsisë 2019, klikoni këtu: /Telegrafi/