Nga tani pagesat e gjobave të trafikut për Policinë e Kosovës mund t’i realizoni ‘online’ në të gjitha zyrat e IFJB CAPITAL RIA në Kosovë, e cila është e shtrirë në tërë territorin e Kosovës me mbi 100 zyra.

Në rastin e procesimit të pagesës së klientit i shlyhet automatikisht gjoba nga sistemi i policis, klienti gjithashtu nuk obligohet të dorëzoje fizikisht fletepagesën në stacionin e policisë.

Në CAPITAL RIA mund t’i realizoni edhe të gjitha pagesat tjera të llojeve të ndryshme me para të gatshme si p.sh. pagesat për KESCO, Ujesjellësin, Kujtesa, Air Prishtina, Ndermarrja publike banesore, Oda e infermiereve dhe mamive, TCK, pagesat për mbeturina, pagesat komunale si dhe të gjitha pagesat e institucioneve shtetërore si dhe private, e atë me shërbim te shpejtë, të sigurtë dhe të lirë.

Gjithashtu përmes CAPITAL RIA  mund të bëni edhe transfere nderkomëbtare hyrëse dhe dalëse me më shumë se 150 shtete me kushte mjaft të volitshme brenda 10 minutave.

Qëllimi i CAPITAL RIA është të ofroj kushte sa më të përshtatshme në kryerjen e këtyre shërbimeve me qëllim që t’u mundësojë qytetarëve dhe bizneseve shërbimin e merituar.

Për më shumë informata mund të kontaktoni në: +38349197999.
Artikull i Sponsoruar