Personeli mjekësor, policët, zjarrfikësit, ushtarët, doganierët, inspektorët dhe punëtorët e dyqaneve ushqimore janë disa nga përfituesit të Pakos Emergjente Fiskale, e cila u miratua nga qeveria në detyrë e Kosovës.

Me propozimin e Ministrisë së Financave dhe Transfereve, qeveria në këtë pako parasheh mbështetje edhe për përfituesit e skemave sociale.

Mbështetje do të marrin edhe bizneset që kanë vështirësi financiare, si pasojë e rënies së veprimtarisë së tyre për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik nga përhapja e pandemisë së Coronavirusit në vend, shkruan Telegrafi.

“Mbulimi i shpenzimeve të pagave mujore të punonjësve në vlerë prej njëqind e shtatëdhjetë (170) euro, për muajin prill dhe maj, masë kjo deri në dyzet e një milionë (41,000,000) euro”, thuhet në njërën nga pikat e vendimit.

Nga ky vendim, sigurim shtesë në vlerë prej 300 euro mbi vlerën e pagës do të kenë të gjitha ata punëtorë në terren që janë të ekspozuar drejtpërdrejtë nga rreziku i infektimit me Coronavirus.

“Sigurimi i shtesës mbi pagë në vlerë prej treqind (300) euro për punëtorët në terren dhe që janë të ekspozuar drejtpërdrejt rrezikut të infektimit në punën e tyre (jo i gjithë stafi i institucionit): Stafi mjekësor (mjekët dhe infermierët), policët e Policisë së Kosovës, zyrtarët (gardianët) e Shërbimit Korrektues, zyrtarët (zjarrfikësit) e Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave, personeli (ushtarët) i FSK-së, punëtorët që punojnë në Karantinë – Qendra e Studentëve të Prishtinës, zyrtarët (inspektorët) e Inspektoratit të Punës, zyrtarët (inspektorët) e Administratës Tatimore të Kosovës, Zyrtarët (doganierët) e Doganës së Kosovës, zyrtarët (inspektorët) e Inspektoratit të Tregut, zyrtarët (inspektorët) e inspektorateve përkatëse komunale, zyrtarët e Inspektorati të Mjekësisë së Punës, për muajin prill dhe maj deri në vlerë prej pesëmbëdhjetë milionë (15,000,000) euro”, thuhet në vendim, përcjell Telegrafi.

Po ashtu, kompensim shtesë prej 100 euro do të marrin edhe punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave dhe farmacive.

“Pagesë shtesë në vlerë prej njëqind (100) euro për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave dhe farmacive për majin prill dhe maj, në vlerë deri në tre milionë (3,000,000) euro”, tregon vendimi.

Qeveria në detyrë ka paraparë mbështetje edhe për të gjitha ata punëtorë që humbin vendet e punës nga kjo situatë emergjente.

Qeveria miratoi Pakon Emergjente Fiskale, mësojeni kush janë përfituesit Qeveria miratoi Pakon Emergjente Fiskale, mësojeni kush janë përfituesit

“Pagesa e asistencës mujore në vlerë prej njëqind e tridhjetë (130) euro për qytetarët që humbin vendin e tyre të punës për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik, për muajin prill, maj dhe qershor, në vlerë deri në katër milionë (4,000,000) euro”, thekson vendimi, përcjell Telegrafi.

Kjo pako ka paraparë edhe mbështetjen e të gjithë atyre qytetarëve që kanë kushte të rënda sociale e që janë të lajmëruar si të papunë.

“Pagesa e asistencës mujore në vlerë prej njëqind e tridhjetë (130) euro për qytetarët me kushte të rënda sociale, të lajmëruar si të papunë në institucionin kompetent, që nuk janë përfitues të asnjë të hyre mujore nga buxheti i Kosovës, për muajin prill, maj dhe qershor, në vlerë deri në tre milionë (3,000,000.00) euro”, thuhet në pako.

Vlera totale financiare e kësaj pakoje është 179.65 milionë euro. /Telegrafi/