Gjykata Themelore në Prishtinë ka caktuar nga një muaj paraburgim ndaj katër të dyshuarve për fajde.

Të dyshuarve I.O, I.B, A.TH, M.M iu është caktuar masa e paraburgimit, ndërsa i dyshuari R.H., është liruar nga akuzat.

Në njoftimin e bërë nga Gjykata Themelore, thuhet se janë konstatuar se ekzistojnë arsyet e bazuara se të pandehurit po të gjendeshin në liri, do të pengonin rrjedhën e procedurës penale duke fshehur, ndryshuar ose falsifikuar provat e veprës penale si dhe duke ndikuar në të dëmtuar dhe në dëshmitarë.

Po ashtu, Gjykata ka konstatuar se duke u bazuar në mënyrën dhe rrethanat në të cilën është kryer vepra penale, peshën e veprës penale, karakteristikat personale të pandehurve, si dhe sjelljet e tyre të mëparshme, po të qëndronin në liri do të mund të përsërisin veprën e njëjtë apo të ngjashme penale.

Kundër këtij vendimi pala ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës./Telegrafi/