LAJMI I FUNDIT:

Gjatë 2019-së, 1,013 të mitur janë akuzuar në gjykatat themelore të Kosovës

Gjatë 2019-së, 1,013 të mitur janë akuzuar në gjykatat themelore të Kosovës

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e jurisprudencës për persona të mitur” për vitin 2019, ndërsa sipas rezultateve të dala nga ky publikim del se numri i personave të mitur të akuzuar në gjykatat  themelore të Republikës së Kosovës në vitin 2019 ishte 1,013 persona.

Reklama

Ky publikim ofron të dhëna statistikore për personat e mitur, të akuzuar dhe të dënuar për vepra penale në vitin 2019.

Të dhënat për personat e mitur ofrohen sipas gjinisë, nacionalitetit, mënyrës së zgjidhjes së aktakuzës, paraqitësit të aktakuzës, llojit të dënimit dhe masave të shqiptuara për kryerësit e veprave penale.

“Sipas rezultateve të dala nga ky publikim del se numri i personave të mitur të akuzuar në gjykatat  themelore të Republikës së Kosovës në vitin 2019 ishte 1 013 persona. Numri më i madh i të akuzuarve ishte në Gjykatën Themelore të Prishtinës me gjithsej  414 persona, ose 40.9 % e numrit të përgjithshëm”.

Nga gjithsej 1 013 persona të akuzuar, prej tyre janë dënuar 686 persona, ose 67.7 % e të akuzuarve. Po ashtu, numri më i madh i të dënuarve ishte në Gjykatën e Prishtinës me gjithsej 294 persona, ose  42.9% e numrit të përgjithshëm.

Për më shumë informata lidhur me Statistikat e Jurisprudencës për persona të mitur 2019, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/sociale/jurisprudenca