Ministrja e Drejtësisë, Renata Dekoska sot deklaroi se ekzistojnë më shumë pyetje në lidhje me kohëzgjatjen e dekreteve. Rregulloret me fuqi ligjore gjithashtu mund të rregullojnë veprimet që do të ndërmerreshin brenda afateve edhe pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, domethënë për rregullimin e masave që do të kenë efekt juridik edhe pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Theksoj që Gjykata Kushtetuese tashmë ka vendosur kohëzgjatjen e dekreteve me fuqi ligjore.

“Duke vendosur të refuzojë nismën për Dekret me forcë ligjore për zbatimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, Gjykata Kushtetuese pranoi në mënyrë të arsyeshme që nuk janë antikushtetuese rregulloret me forcë juridike për të rregulluar veprimet që do të merreshin brenda afateve dhe pas përfundimi i gjendjes së jashtëzakonshme, domethënë për rregullimin e masave që do të kenë efekt juridik edhe pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme.

Ky qëndrim i Gjykatës Kushtetuese është veçanërisht i rëndësishëm për shumë nga masat e marra për ballafaqim, veçanërisht me pasojat ekonomike të epidemisë me Covid-19, sepse është e qartë se ata duhet të kenë efekt ligjor pas gjendjes së jashtëzakonshme deri në thirrjen e Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mund t’i rregullojë këto çështje me aktet e veta”, tha Deskoska.

Gjithashtu, me Vendimin “U. Nr.42/2020, Gjykata Kushtetuese u sqarua në lidhje me Dekretin me fuqi ligjore për çështje që lidhen me procesin zgjedhor dhe vendosi të mos fillojë një procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë.

Gjykata Kushtetuese thotë: “Është e qartë se zgjatja e mandatit të anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Zgjedhje shtrihet në periudhën pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, por është në përputhje me qëllimin për të cilin u mor kjo masë – kryerja pa pengesa e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, për shkak të së cilës ekziston një arsyetim që nuk ka asnjë bazë kushtetuese-ligjore për t’u problematizuar”./Telegrafi/