Qeveria dhe MPB-ja po investojnë në mënyrë aktive në potencialin njerëzor të policisë dhe përveç rindërtimit të stacioneve dhe reparteve policore, uniforma dhe pajisje të reja investohen edhe në pagat e policëve, thotë Mile Taleski, deputet i LSDM-së.

Reklama

Ai shton se këto ditë janë paguar 5.897 vendime për bonus paga për vitin 2021, me të cilat 5.897 punëtorë në MPB kanë marrë 28.718 denarë për 150 orë jashtë orarit të kryera në vitin paraprak.

Bonuset janë paguar rregullisht për vitet 2017, 2018, 2019 dhe 2020. Për këtë qëllim nga buxheti i MPB-së janë ndarë mbi nëntë milionë euro.

Taleski thekson se përveç bonusit të pagës do të ketë edhe rritje të re të pagave në MPB. Me ndryshimet në Ligjin për pagën minimale, punonjësit në MPB të cilët nuk janë të autorizuar, do të kenë dy rritje, përkatësisht me pagën e muajit mars marrin rritje të pagave me qëllim të harmonizimit me Ligjin për pagën minimale dhe për të gjitha vendet e punës është bërë rritje graduale.

Reklama
Reklama

“Me pagën e muajit shtator do të kenë sërish rritje prej 5%, në mënyrë që në MPB të mos ketë asnjë punonjës që merr shumën e pagës minimale dhe të gjitha pagat të jenë më të larta se paga minimale të përcaktuara me ligj”, thotë Taleski./Telegrafi/