Përse martohen gratë?

Për mungesë përvoje!

Përse ndahen?

Për mungesë durimi!

Përse martohen prapë?

Për mungesë kujtese!