Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare për zgjedhjet lokale 2021.

Kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi tha se në rezultatet përfundimtare janë përfshirë edhe rezultatet e votave pas rinumërimit të 8 vendvotimeve.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për shpalljen e këtyre rezultateve pas konfirmimeve nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe nga Gjykata Supreme se këto institucione kanë vendosur për të gjitha ankesat, me përjashtim të çështjes së komunës së Hanit të Elezit, e cila akoma nuk ka përfunduar së shqyrtuari.

Duke u mbështetur në këto rezultate, raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetarë zhvillohet në këto 21 komuna: Gjakovë, Gllogoc (Drenas), Gjilan, Dragash, Istog, Kaçanik, Klinë, Fushë Kosovë, Kamenicë, Obiliq, Rahovec, Podujevë, Prishtinë, Prizren, Shtime, Viti, Vushtrri, Malishevë, Junik, Mamushë dhe Kllokot. /Telegrafi/

Reklama
Reklama

Rezultatet përfundimtare Deçan:

Rezultatet përfundimtare Gjakovë:

Rezultatet përfundimtare Drenas:

Rezultatet përfundimtare Gjilan:

Rezultatet përfundimtare Dragash:

Rezultate përfundimtare Istog:

Rezultatet përfundimtare Kaçanik:

Rezultatet përfundimtare Klinë:

Rezultatet përfundimtare Fushë Kosovë:

Rezultatet përfundimtare Kamenicë:

Rezultatet përfundimtare Mitrovicë e Jugut:

Rezultatet përfundimtare Leposaviq:

Rezultatet përfundimtare Lipjan:

Rezultatet përfundimtare Novoberdë:

Rezultatet përfundimtare Obiliq:

Rezultatet përfundimtare Rahovec:

Rezultatet përfundimtare Pejë:

Rezultatet përfundimtare Podujevë:

Rezultatet përfundimtare Prishtinë:

Rezultatet përfundimtare Prizren:

Rezultatet përfundimtare Skenderaj:

Rezultatet përfundimtare Shtime:

Rezultatet përfundimtare Shterpcë:

Rezultatet përfundimtare Suharekë:

Rezultatet përfundimtare Ferizaj:

Rezultatet përfundimtare Viti:

Rezultatet përfundimtare Vushtrri:

Rezultatet përfundimtare Zubin Potok:

Rezultatet përfundimtare Malishevë:

Rezultatet përfundimtare Junik:

Rezultatet përfundimtare Hani i Elezit:

Reklama