Office 365 është platformë e kompanisë Microsoft që përmban produktet i konike të Word, Excel, Powerpoint dhe shumë aplikacione të tjera si Skype, Yammer, Outlook. E po ashtu është hapësire në OneDrive, si dhe mundësi e mirë për rritjen e nivelit të bashkëpunimit ndërmjet ekipit, duke u krijuar qasje online në dokumentet e përbashkëta.

Me vetëm një blerje, mund të kryhen të gjitha punët, pavarësisht lokacionit, pëmes qasjes online deri në 5 PC/Mac, 5 Tabletë dhe 5 telefona të mençur. Me aplikacionet e Office, mund të krijohen dhe editohen dokumente të ndryshme. Për më shumë, ofrohet edhe email, hapësirë në cloud, lehtësira në komunikim dhe mjetet më të avancuara analitike.

Në anën tjetër, stafi i specializuar i ekspertëve në IPKO bën mirëmbajtjen dhe sigurohet që gjithçka të funksionojë si duhet. Duke krijuar kushte për stabilitet të funksionimit të aplikacioneve të Office 365, ofrohet edhe shërbim profesional për të zhvilluar punën në mënyrë profesionale.

Për çfarëdo mbështetje, mund të kontaktohet ekipi i IPKO, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. /Telegrafi/