Inspektorati Shtetëror i Ndërtimit do të përcaktojë situatën në terren për ndërtimet e paligjshme në Matkë, për të cilën Komuna e Sarajit nuk vepron edhe pasi që janë konfirmuar parregullsi nga Inspektorati i Bashkisë së Shkupit, do të marrë vendime të duhura lidhur me heqjen eventuale të kompetencave në planifikimin urban të komunës.

Kryetari Petre Shilegov tha se nuk ka kompetenca ligjore për rrënimin e ndërtimeve pa leje dhe se për mos aktivitetin e inspektoratit të ndërtimit të Sarajit është njoftuar Këshilli i Inspektoratit. Në koordinim me Ministrin e Transportit është kërkuar që të procedon Inspektorati Shtetëror i Ndërtimit.

“Për fat të keq nuk kemi kompetenca për rrënim, nëse do të kishim do të rrënonim, të mos ketë hamendje në këtë çështje. Duke proceduar sipas mundësive ligjore, inspektorati i qytetit ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka konstatuar parregullsi të gjendjes. Për këtë e kemi njoftuar Këshillin e Inspektoratit i cili duhet të ndërmerr masa plotësuese”, tha Shilegov.

Ai i bëri thirrje Komunës së Sarajit dhe kryetarit të saj, Blerim Bexhetit që të fillojë t’i bëjnë punët për të cilët janë zgjedhur./Telegrafi/