LAJMI I FUNDIT:

INPO: Komunat nuk po e hartojnë Planin e Prokurimit sipas kërkesave ligjore

INPO: Komunat nuk po e hartojnë Planin e Prokurimit sipas kërkesave ligjore

Organizata Iniciativa për Progres (INPO) ka thënë se komunat në Kosovë nuk po e hartojnë Planin e Prokurimit konform kërkesave ligjore.

Hulumtuesi në INPO, Qëndrim Arifi ka potencuar se ky planifikim është shumë i rëndësishëm për secilin autoritet kontraktues dhe se është i rregulluar me ligj.

“Si hapi i parë në prokurimin publik, planifikimi është determinues edhe i fazave tjera të prokurimit, sepse një planifikim i mirë ndikon në suksesin e AK-së për vitin përkatës dhe e kundërta një planifikim i dobët sjellë pasoja të pa parashikueshme për AK-në”, tha Arifi.

Ndërsa, Diell Haxhimusa, monitorues në INPO ka potencuar se asnjëra nga komunat e monitoruara nuk e ka planifikimin e prokurimit konformë kërkesave ligjore.

“Shumica e zyrtarëve të prokurimit dhe njësive kërkuese të komunave, procesin e planifikimit e shohin si përgjegjësi të përbashkët në mes tyre, ashtu siç e kërkon edhe ligji. Sa i përket bashkëpunimit të njësive kërkuese me zyrtarët e prokurimit rezulton se të njëjtit kanë një bashkëpunim të mirë edhe pse për çështje dhe problematika të njëjta gjatë zhvillimit të intervistave njësitë kërkuese dhe zyrtarët e prokurimit kanë dhënë përgjigje dhe qasje të ndryshme”, ka potencuar Haxhimusa.

Ky hulumtim gjen se manualet me çmime referente të KRPP-së nuk përdoren nga AK-të dhe nuk janë relevante për shkak të mos freskimit të tyre me çmimet reale të tregut.

Nga intervistat e zhvilluara me zyrtarët e prokurimit rezulton se jetësimi i listave me çmime referente do ta lehtësonte shumë procesin e planifikimit të prokurimit dhe zhvillimin e prokurimit në përgjithësi, ndërsa u konstatua që freskimi i këtyre listave nuk është në agjendë të KRPP-së. /Telegrafi/