LAJMI I FUNDIT:

Anketa e UNDP-së: Dogana e Kosovës, AKP dhe Gjykatat perceptohen ndër më të korruptuarat

Anketa e UNDP-së: Dogana e Kosovës, AKP dhe Gjykatat perceptohen ndër më të korruptuarat

Mesatarisht, 22.2% e qytetarëve të anketuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) kanë pohuar që korrupsioni është më shumë i pranishëm në institucionet publike dhe ndërkombëtare në Kosovë.

Reklama

Sipas raportit të UNDP-së, kjo vlerë paraqet rënie prej 1.2 pikë përqindje nga vjeshta e vitit 2021 (23.4%), 2.8 pikë përqindje nga maji 2021 (25%), 5.8 pikë përqindje nga dhjetori 2020 (28%) dhe një rritje për 1.5 pikë përqindje krahasuar me prillin 2020 (20.7%).

Tutje bëhet e ditur se ky rezultat tregon një trend të qëndrueshëm pozitiv në perceptimin për korrupsionin në shkallë të gjerë krahasuar me vitet e mëparshme.

“Sektori i arsimit u perceptua si më pak i korruptuar me 12.1% që besojnë se ka korrupsion në shkallë të gjerë në shkolla dhe universitete, i ndjekur nga institucionet qendrore të Kosovës (13.9%), organizatat ndërkombëtare (14%) dhe Policia e Kosovës (14%)”, thuhet në raport.

Ndërsa, organizatat më të korruptuara perceptohen të jenë Dogana (36.2%), ndjekur nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) (32.6%) dhe Gjykatat (27.9%).

Ndryshimet më të mëdha në perceptimet për korrupsionin në shkallë të gjerë janë vërejtur në institucionet e mëposhtme: Policia e Kosovës (14% krahasuar me 20.5% në vjeshtën 2021), institucionet qendrore të Kosovës (13.9% krahasuar me 19.5% në vjeshtën 2021) dhe sektori i arsimit (12.1% krahasuar me 16.8% në vjeshtën 2021).

Ndërkaq, në raport thuhet po ashtu se tetë sektorë dhe organizata u perceptuan të jenë më pak të korruptuar sesa në vjeshtën 2021 dhe shtatë u perceptuan të jenë më të korruptuar se në vjeshtën 2021. Të dhënat e zbërthyera sipas gjinisë tregojnë se perceptimi i meshkujve për praninë e korrupsionit në shkallë të gjerë në institucionet e Kosovës dhe organizatat ndërkombëtare në Kosovë, ishte më i lartë se ai i femrave. /Telegrafi/