0Shares

Organizata jo-qeveritare “Gratë në Biznes”, me përkrahjen e Postës dhe Telekomit të Kosovës (PTK) ka filluar fushatën dy-javore për vetëdijësimin e qytetarëve me fokus të veçantë gratë dhe fëmijët për përdorimin adekuat të telefonave mobil.

Mënyra e përdorimit të telefonave mobil dhe rreziqet që sjell përdorimi joadekuat i tyre është një nga temat mjaft të përhapura kudo në botë, prandaj kjo fushatë synon ofrimin e këshillave për përdorimin sa më adekuat të telefonave mobil. Kjo fushatë ka karakter informues dhe sensibilizues.

Edhe pse vazhdimisht paraqiten studime kontradiktore në lidhje me përdorimin e telefonave mobil, ende nuk është vërtetuar nëse vërtet përdorimi i telefonave mobil mund të jetë shkaktar i sëmundjeve si Alzheimer, steriliteti, disa karcinoma etj., madje ka edhe studime të atilla që thonë se radio-valët nuk kanë asnjë ndikim negativ në shëndetin e njeriut.

Një studim i ri i ekspertëve i realizuar nga UCLA (Universitet e Kalifornisë në L.A.) dhe nga Universiteti Aarhus i Danimarkës, ka ardhur në përfundimin se përdorimi i telefonave mobil, edhe atë vetëm dy ose tri herë në ditë, mund të shkaktojë probleme anësore të fëmijët, hiperaktivitet dhe çrregullime të ngjashme.
Pas konsultimeve me profesionistë të kësaj lëmie janë dhënë këto këshilla:

1. Reduktimi i Ekspozimit – mund të bëhet nëpërmjet fikjes më të shpeshtë të telefonit mobil dhe përdorimit të tij në raste emergjente dhe të rëndësishme. Në vendet e punës dhe shtëpi këshillohet që të përdoren telefonat tokësorë dhe linjat e internetit sikur SKYPE. Të reduktohet mbajtja e telefonave mobil pranë trupit dhe mundësisht të përdoren dëgjueset (me kufje) për komunikim.

2. Fëmijët dhe telefoni mobil – duke pasur parasysh rrezikshmërinë nuk këshillohet që fëmijët të përdorin telefon mobil apo ndonjë aparaturë tjetër pa tel.

3. Kërkimet Shkencore dhe Programet e Kërkimit – Një studim i ri i ekspertëve i realizuar nga UCLA (Universitet e Kalifornisë në L.A.) dhe nga Universiteti Aarhus i Danimarkës, ka ardhur në përfundimin se përdorimi i telefonave celularë, edhe atë vetëm dy ose tri herë në ditë, mund të shkaktojë probleme anësore të fëmijëve, hiperaktivitet dhe çrregullime të ngjashme.

4. Mendimi i Ekspertëve – sipas Dr Devra Davis, specialiste e ambientit dhe shëndetit publik, njëkohësisht shkencëtare dhe gjyshe, nga Britania e Madhe, thekson se edhe pse ende studimet dhe panelet shkencore nuk janë dakroduar për konkluzionet shkencore rreth përdorimit të telefonave mobil, njerëzit sidomos gratë shtatzëna dhe fëmijët duhet të kenë kujdes dhe të shtojnë vëmendjen për ekspozimin dhe përdorimin jo-adekuat të telefonave mobil.

5. Këshilla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë – konkludon se edhe pse studimet e ndryshme tregojnë kërkimet rreth efekteve të telefonave mobil në shëndetin e njeriut, sidomos tek gratë shtatzëna dhe fëmijët, duhet vazhduar, duhet të tregohet një kujdes më i shtuar ndaj këshillave dhe udhëzimeve për ekspozimin në përdorimin e telefonave mobil.

Materialet promovuese që po të përdoren në këtë fushatë, si broshura, fllajera dhe postera janë përpunuar në bashkëpunim me ekspertë dhe mjekë, të cilët kanë njohuri në fushën e ndikimit të telefonisë mobile në shëndetin e njeriut.

Sponsorimi i këtij projekti nga Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës ka rëndësi të madhe, pasi që natyra e projektit e përfshin grupin më të gjerë të shoqërisë në Kosovë, që janë ‘përdoruesit e telefonave celular’./Telegrafi/

Të Ngjajshme
Shfaq Komentet (0)