Fshati Vragoc gjendet në periferi të qytetit të Pejës, që sipas Regjistrimit të Popullsisë të vitit 2011, ka gjithsej 141 banorë dhe ka diku rreth 20 shtëpi të banueshme. Një prej veprimtarive fitimprurëse të banorëve është bujqësia. Ndërkaq, sa i përket ujitjes së tokave bujqësore, banorët kishin shfrytëzuar pendët dhe kanalet e vjetra të ujitjes.

Komuna e Pejës në qershor të vitit të kaluar kishte dhënë tender për ndërtimin e pendës dhe kanalit të ujit për nevojat e fermerëve, i cili duhej të ishte i përfunduar shumë kohë më parë. Deri në këtë periudhë, ashtu siç u theksua më parë, banorët e fshatit kishin përdorur kanalet e vjetra të ujitjes.

Reklama

Sipas disa burimeve, Lëvizja FOL ka zbuluar se punimet në fshatin Vragoc kishin mbetur në gjysmë për shkak se me rritjen e çmimeve të shumë produkteve, shuma e kontraktuar me vlerë rreth 170 mijë euro, nuk i kishte mjaftuar kompanive Engineering SHPK nga Deçani dhe Ridvan Elezi BI nga Prizreni për përfundimin e punimeve.

Reklama

Pjesë nga kontrata, e lidhur ndërmjet Komunës së Pejës dhe kompanive Engineering SHPK dhe Ridvan Elezi BI

Kontrata në mes Komunës së Pejës dhe kompanive përkatëse ishte nënshkruar me 14 qershor 2021 dhe brenda kontratës kërkohej që punimet të përfundonin 150 ditë pas nënshkrimit nga të dyja palët. Mirëpo, pas informacioneve se në këtë fshat ishin ndërprerë punimet dhe kanë mbetur në gjysmë edhe një vit pas nënshkrimit të kontratës, Lëvizja FOL kërkoi informata nga Komuna e Pejës në lidhje me problemin në fjalë.

Reklama

Në lidhje me këtë, zyrtarët përgjegjës të Komunës së Pejës kanë thënë se punimet në këtë fshat kanë përfunduar dhe është dërguar edhe plani i menaxhimit.

“Kontrata në fjalë është përfunduar (të gjitha punimet janë kryer dhe është bërë pranimi teknik)”, u përgjigjën zyrtarët e kësaj komune.

Reklama

Pjesë nga Procesverbali i Pranimit Teknik i punëve të kryera në projekt

Mirëpo, edhe përkundër përgjigjes së zyrtarëve të kësaj komune se punimet kishin përfunduar, Lëvizja FOL kërkoi nga Menaxheri i Projektit, Idriz Selmanaj të dhëna në lidhje me procesin e pranimit teknik për punimet “e përfunduara”, siç i quante Komuna e Pejës.

Reklama

Në e-mail, Selmanaj nuk hezitoi të dërgonte Procesverbalin e Pranimit Teknik të punëve të kryera në këtë projekt, mirëpo, siç mund të shihet edhe në tekstin në vijim, kjo është vetëm njëra anë e medaljes.

Në vijim është paraqitur Procesverbali i Pranimit Teknik i punëve të kryera në projekt, të dërguar nga zyrtarët e Komunës së Pejës.

Pamje nga vendi ku punimet për ndërtimin e pendës dhe kanalit të ujitjes kishin mbetur në gjysmë

Reklama

Pas pranimit të dokumenteve përkatëse nga Komuna e Pejës, FOL ka vizituar fshatin Vragoc për të parë nga afër nëse janë përfunduar punimet, ashtu siç thuhet në procesverbalin e dërguar nga Komuna e Pejës. Për të na treguar më shumë për vazhdimësinë e punimeve në këtë fshat, u prononcua edhe kryetari i këtij fshati.

Reklama

Ai na tregoi që kompanitë që kishin fituar tenderin në fjalë, kanë shkuar në fshat në qershor të vitit të kaluar për të filluar punimet, mirëpo meqë ishte koha që të mbjellat duhej të ujiteshin nga banorët, janë marrë vesh me kompaninë që të shtyjnë punimet për ca kohë, deri sa të përfundojnë ujitjen. Po ashtu, sipas kryetarit, kompanitë kishin shkuar sërish tre muaj më vonë për të filluar punimet, dhe i kanë përfunduar vetëm rreth 60-70 për qind e punimeve.

Reklama

“Kanë ardhur edhe sivjet në pranverë dhe kanë punuar rreth 40-50 metra edhe më nuk janë ardhur”, u shpreh më tutje ai.

Reklama

Pamje nga vendi ku punimet për ndërtimin e pendës dhe kanalit të ujitjes kishin mbetur në gjysmë

Ai tha se shkak i ndërprerjes së punimeve ishte ngritja e çmimeve të produkteve dhe komuna nuk ka mundur të bie në dakord me kompanitë.

“Keq na kanë lënë, kemi mbetur as andej as këndej, e mos të kishin qenë kështu, na kishim bo diçka”, shprehet gjatë intervistës kryetari i këtij fshati.

Po ashtu, ndër të tjera, kryetari rrëfej vështirësitë në ujitjen e produkteve që i kanë mbjellë këtë vit.

Pamje nga vendi ku punimet për ndërtimin e pendës dhe kanalit të ujitjes kishin mbetur në gjysmë

Reklama
Reklama

“Pendat e vjetra që i kemi shfrytëzuar për ujitje, tashmë janë të prishura për shkak të fillimit të punëve, dhe janë lënë përgjysmë dhe se banuesit e këtij fshati kanë humbur të holla duke investuar për të mbjell produkte të ndryshme, e tashmë janë duke u dëmtuar të gjitha sepse nuk kanë me çka me i ujit” është shprehur ai.

Ai shpjegoj se në këtë pjesë ku janë ndërprerë punimet, janë rreth 15 hektarë tokë me të mbjella, ku në një hektar janë investuar rreth 700 euro.

FOL tentoi të kontaktojë edhe me operatorët ekonomik që janë shpërblyer me kontratë për kryerjen e punëve. Mirëpo, kompania Engineering SHPK nuk i është përgjigjur telefonatave, kurse Ridvan Elezi BI nuk kanë pranuar të flasin.

Reklama
Reklama

Pamje nga vendi ku punimet për ndërtimin e pendës dhe kanalit të ujitjes kishin mbetur në gjysmë

Po ashtu, së bashku me kryetarin e fshatit, me 12 qershor të këtij viti janë vizituar edhe vendet ku punimet kanë mbetur përgjysmë, ku përmes fotove të paraqitura në vijim, shihen qartë dëmet e shkaktuara. /Autore: Ejona Veselaj/Telegrafi/

Përmbajtja e këtij shkrimi është përgjegjësi e vetme e autores dhe Lëvizjes Fol. Në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Telegrafit.

Pamje nga vendi ku punimet për ndërtimin e pendës dhe kanalit të ujitjes kishin mbetur në gjysmë