Lëvizja FOL

Lëvizja FOL

Lëvizja FOL është organizatë jo-qeveritare e cila angazhohet për qeverisje të mirë përmes transparencës dhe llogaridhënies si dhe për qytetari aktive përmes edukimit.

51 Artikuj