Punëtorët e sektorit publik në Kosovë do të kenë ndryshime në pagat e tyre nga muaji dhjetor. Shumica prej tyre do t’i marrin me rritje.

Pagat e renditura në këtë infografikë janë pagat bazë dhe nuk përfshijnë kompensimet shtesë si puna jashtë orarit ose rrezikshmëria.

Me Ligjin e ri, presidenti do të paguhet 2 mijë e 390 euro, ndërsa kryeministri 2 mijë e 151 euro.

Kryeprokurori i shtetit do të paguhet 1 mijë e 912 euro,Gjyqtari i Gjykatës Supreme 1 mijë e 852 euro, profesori universitar 1 mijë e 505 euro, mjeku specialist 1 mijë 195 euro, mjeku i përgjithshëm 836 euro, mësimdhënësi në shkollë të mesme 621 euro, mësimdhënësi në shkollë fillore 549 euro, zjarrfikësi 525 euro, polici 478 euro, roja/shtëpiaku 322 euro.