E.S (34) nga Gjevgjelia është kallëzuar penalisht dhe dyshohet për dhënie të informatave zyrtare.

Ai është i punësuar në Gjykatën Themelore të Gjevgjelisë si bashkëpunëtor i ri i prokurorit publik me të drejtë dënimi.

Në disa raste, i padituri ka dhënë informata, që konsiderohen si fshehtësi zyrtare, te një avokat.

Këto shkëmbime të dhënash janë bërë në bazë të një përfitimi për E.S./Telegrafi/