Drejtoresha e Arsimit në Komunën e Prishtinës, Shpresa Shala ka thënë se cilësia e arsimit kryesisht varet nga kuadrat që vijnë nga Fakulteti i Edukimit.

Më tej ajo ka thënë se faktor ndikues në cilësinë arsimore është edhe politika që bën Ministria e Arsimit, specifikisht kurrikulat të cilat jo se janë kuptuar denjësisht nga mësimdhënësit në shkollat e Prishtinës.

“Janë shumë faktorë që ndikojnë në rritjen cilësisë në nivel të një shkolle, komune apo vendi. Mendoj që e para është zhvillimi profesional i mësimdhënësve apo ofrimi i programeve të duhura nga fakultetet të cilat ofrojnë profile të cilat janë të dedikuara për mësimdhënie. Varet se çfarë kuadro marrim nga Fakulteti i Edukimit sepse prioritet për t’u punësuar në arsim është ky. Me ato kuadro ne duhet të zhvillojmë cilësinë në shkollat tona”, tha Shala për Ekonomia Online.

Reklama
Reklama

“Gjithsesi në cilësi ndikon edhe politikat që i bën Ministria e Arsimit konkretisht kurrikula dhe vështirësitë të cilat i hasin mësimdhënësit gjatë implementimit të kurrikulës. Jemi dëshmitar që kurrikula ka ndryshuar mirëpo nuk është që është bërë aq shumë zhvillim profesional për mësimdhënës në mënyrë që të kuptojnë denjësisht kurrikulën dhe faktikisht kjo pjesa e zhvillimit të kompetencave të fokusohemi më shumë te zhvillimi i kompetencave te nxënësit përpos rezultateve të cilat janë obligative”.

Poashtu drejtoresha Shala ka treguar se në drejtim të rritjes së cilësisë në arsim, kjo komunë ka angazhuar 22 trajnerë për trajnimin 5 ditorë të kurrikulës për mësimdhënësit.

Reklama

“Në Komunën e Prishtinës gjithmonë në funksion të ngritjes së cilësisë kemi krijuar një ekip profesionale prej 22 trajnerëve të fushave të ndryshme kurrikulare për t’i mbështetur mësimdhënësit në implementimin e kurrikulës duke parë që Ministria e Arsimit ende nuk ka ofruar ndonjë trajnim mbështetës për implementimin e kurrikulës përveç trajnimit të kurrikulës 5 ditore”.

Reklama

“Tashmë ka ndryshuar edhe forma e vlerësimit normalisht është dashur që të mbahen trajnime për mënyrën e vlerësimit, metodologjitë e reja gjë që nuk është bërë. Duke parë këto vështirësi të vlerësimit në terren gjatë vizitave që bëjmë kemi formuar këtë ekip që na baza mujore takohet me mësimdhënës për të diskutuar për problemet që kanë ata në implemetimin e kurikulës”.

Reklama

Shala gjithashtu si pengesë të zhvillimit në arsim i sheh kualitetin e diplomave dhe moshën e mësimdhënësve.

“Ka shumë për t’u bërë në ngritjen e cilësisë normalisht që nuk jemi të kënaqur. Këtu ndikon kualiteti i diplomave të cilat mësimdhënësit i kanë marrë, gjithashtu ndikon edhe mosha e mësimdhënësve. Arsimi është profesion i rëndë dhe mësimdhënës mbi moshën 60 vjeçare pak ka që i kanë kapacitetet e atyre të rinjve”.

Reklama

“…kjo është një problematikë që neve po na qet vështirësi në terren qoftë në reformimin e reformave që ne po i bëjmë vazhdimisht bashkë me ministrinë e Arsimit por edhe në qasjen ndaj nxënësve, shkollës e komunitetit të shkollës”.

Reklama

“Qeveria duhet që në të ardhmen ta shqyrtoj këtë pjesën e pensionimit të parakohshëm dhe gjithsesi mësimdhënësit që kanë sëmundje kronike baza ligjore nuk ju lejon më shumë se 20 ditë të marrin pushim. Ata duhet që të improvizojnë te vijnë në shkollë dhe mos të japin kontribut për shkak të gjendjes shëndetësore. Kushtet nëpër shkollat e Prishtinës janë relativisht të mira, tash përpos kushteve higjenik-sanitare që janë obligative dhe kushteve në klasë tashmë jemi duke vendosur edhe internetin në secilën klasë të shkollave”.

Reklama

Ajo ka evidentuar si një nga faktorët ndikues në cilësi edhe avancimin e profesionalizmit te drejtorët e shkollave për të cilin ka thënë se nuk është i nivelit të duhur.

Reklama

Ndërsa për përmirësim komuna sipas Shalës ka formuar Asociacionin e drejtorëve ku do të ofrohen trajnime të ndryshme.

“Gjithashtu për të avancuar edhe drejtorët ne si drejtori e Arsimit në nivel të komunës e kemi bërë asociacionin e drejtorëve. Qëllimi i kësaj është zhvillimi profesional i drejtorëve të shkollave. Ne e dimë që drejtori duhet të jetë mësimdhënës ose në fakt e ka një master në udhëheqje ose e përfundon një trajnim për udhëheqje arsimore gjë që në terren është shumë më ndryshe duke i parë vështirësitë e menaxhimit të shkollave ne kemi marrë edhe rekomandime e kërkesa nga drejtorët që ta bëjmë një gjë të tillë”.

Reklama
Reklama

“Ku përmes këtij asociacioni ne do të ofrojmë trajnime, punëtori, takime të ndryshme me drejtorë të shkollave. Përmes ngritjes profesionale të drejtorëve synojmë që të ngrisim edhe cilësinë në shkolla”, ka përfunduar Shala.