“Shëndeti” është fjalë kyçe për projekt-buxhetin për vitin 2021, sepse ajo që është më e rëndësishmja dhe përparësia është shëndeti i qytetarëve, ekonomi e shëndetshme dhe financa të shëndetshme dhe shoqëria në përgjithësi.

Kjo u theksua nga Ministri i Financave, Fatmir Besimi, i cili shpjegoi Projekt-Buxhetin për vitin 2021 para Komisionit për Financa dhe Buxhet, duke theksuar se Projekt-Buxheti është një nga dokumentet më të rëndësishëm dhe gjithëpërfshirës të miratuar nga Kuvendi, i cili përmban të gjitha politikat dhe masat që do të merren në të ardhmen.

Ai u bëri thirrje deputetëve që t’i qasen vëmendje të lartë rishikimit, të zhvillojnë debat konstruktiv dhe të shkëmbejnë ide për zgjidhjet më të mira.

Sipas Ministrit, buxheti në vitin 2021 ka tre qëllime kryesore: forcimin e financimit të sistemit të kujdesit shëndetësor dhe ruajtjen e shëndetit dhe jetës së qytetarëve, mbështetjen e stabilizimit ekonomik dhe vendosjen e bazave për rimëkëmbjen e fortë ekonomike dhe rritjen e përshpejtuar, si dhe financimin pa pengesa të funksioneve bazë të shtetit dhe mbështetja për reformën në drejtësi dhe integrimet euroatlantike./Telegrafi/