Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) ka akredituar Programin Teknik Dentar në Kolegjin Universum me vlerësimet më të larta. Program ky mjaftë i kërkuar dhe që ofron bazë njohurish formuese teorike dhe praktike që mundësojnë një përgatitje të lartë profesionale studentëve.

Përveq Programit Teknik Dentar, Kolegji Universum e ka te akredituar edhe programin Higjienë dhe Estetike Dentare, si profesioni më i ri në vend dhe Universum është institucioni i vetëm në Ballkanin Perëndimor që e ofron këtë program.

Programi i referohet praktikës së mirëmbajtjes së higjienës orale, parandalimit dhe ekzaminimit të shenjave të mundshme për sëmundjet e ndryshme orale.

Studentët e këtyre dy programeve praktikën laboratorike në Kolegjin Universum e kryejnë në laborator me paisjet më të avancuara dentare.

Disa arsye pse të studioni këto programe në Kolegjin Universum?

-Profesion i njohur dhe pranuar ndërkombëtarisht;

-Mundësi bashkëpunimi me Stomatolog dhe Profesionistë Shëndetësor;

-Pagë konkurruese;

-Mundësi për vetë–punësim dhe avancim në karrierë;

Sipas hulumtimeve profesioni i higjienistit dhe teknikut dentar gjithmonë zë vend në “TOP 20” të profesioneve më të paguara. Për këtë, edhe paga prek një nga pikat më të larta ndër profesionet tjera.

Regjistrimet kane filluar dhe vendet jane te limituara. Apliko ketu www.universum-ks.org/sq/apliko

Për informata shtesë kontakto Kolegjin Universuminfo@universum-ks.org, ndiqni faqen në facebook & instagram apo telefononi në +383 44 144 062.