Tetovarët, kumanovarët dhe banorët e Strumicës sonte thithin ajër të papastër.

Tetova, Kumanova dhe Strumica sonte kanë ndotje të ajrit dhe kjo mund të vërehet edhenga të dhënat e stacioneve matëse të Ministrisë së Mjedisit Jetësor, njofton Telegrafi Maqedoni.

Ajër të ndotur ka edhe Shkupi, ndërsa gjithë qytetarët janë mesatarisht të ndotur apo niveli i grimcave PM është shumë i ulët.

Në Kumanovë ndotja e ajrit është 142 PM, në Tetovë 86 ndërsa në Strumicë 100.

Sipas ‘Air visual’, Shkupi është në vendin e 26-të në botë për nga ndotja e ajrit./Telegrafi/