Për shkak të garës në rrugë “Shkupi Run 10K”, nga ora 7:30 të mëngjesit deri në orën 11:30 pasdite disa linja autobusi të NPT-së do të funksionojnë sipas ndryshimit të regjimit të komunikacionit.

E mbyllur plotësisht për komunikacion do të jenë: Sheshi “Ilinden” në të dy drejtimet, nga kryqëzimi me sheshin “Kliment i Ohrit” deri te rruga Nikolla Parapunov, sheshi “Ilinden” deri te sheshi “Aradhat Partizane”, sheshi “Aradhat Partizane” deri tek rruga “Angel Dinev”.

Sheshi Shtatorit do të mbyllet përkohësisht nga kryqëzimi me sheshin “Aradhat Partizane” deri te rruga Skupi (“Tregu i Ljubo”) dhe rruga marrëvesja Bledski.