Menaxhimi i performancës, trajnimi dhe zhvillimi janë një pjesë e madhe e BNJ. Zhvillimi i punonjësve kontribuon drejt angazhimit më të mirë të tyre, rritjes së produktivitetit dhe një kulture më pozitive. Trajnimi gjithëpërfshirës dhe zhvillimi personal ndihmojnë në forcimin e çdo lidhjeje të dobët në kompani (përfshirë menaxherët). Investimi në punonjësit tuaj forcon kompaninë tuaj dhe i jep biznesit tuaj një avantazh konkurrues.

Kultura pozitive e biznesit nxit angazhimin e punonjësve, kënaqësinë në punë dhe mbajtjen e stafit, si dhe përcakton suksesin e biznesit. BNJ luan një rol kyç në zhvillimin, përforcimin dhe ndryshimin e kulturës së një kompanie. Paga, menaxhimi i performancës, trajnimi, zhvillimi, rekrutimi, inkuadrimi dhe përforcimi i vlerave të biznesit janë të gjitha elemente thelbësore të kulturës së biznesit të mbuluar nga BNJ.

Bëhu pjesë e trajnimit dy ditor, me datë 9 dhe 10 Gusht 2022:

Çka është HR?

Funksioni i HR-së

Proceset

HR strategjik

Analiza e punëve

Përzgjidhja dhe Rekrutimi

Trajnimi dhe zhvillimi

Shpërblimi i të punësuarve

Strategjia e mbajtjes së punësuarve

 

Regjistrohu në linkun në vijim për t’u bërë pjesë e trajnimit:

LINKU

Kur: 9 dhe 10 Gusht 2022

Ku: Prishtinë

Investimi në trajnim: 67.50 €

Kontakto në:

E-mail: sales@denisgafuri.com

Nr.tel: 049 893 693/049 893 888