0Shares

Instituti ATOMI dhe Cacttus Education kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi, përmes së cilës përveç bashkëpunimit të këtyre dy organizatave në fusha dhe aspekte të ndryshme, Cacttus Education ka ofruar dy bursa të plota për dy vite të studimeve për atomistët, në vlerë prej afro 10 mijë euro, në programet “Administrim i Rrjeteve dhe Sistemeve” dhe “Zhvillim të Ueb-it dhe Aplikacioneve Mobile”.

Këto programe janë ndër më të kërkuarat në fushën e Teknologjisë Informative dhe të Komunikimit (TIK) në tregun vendor dhe ndërkombëtar.

Të dy programet janë të akredituara dhe ofrojnë një gërshetim të 20 lëndëve (secila) të perzgjedhura nga prodhuesit më të mëdhenj të teknologjisë, si: Microsoft, Cisco, Oracle, Android, iOS, etj..

Cacttus Education është Shkollë e Lartë Profesionale e Nivelit të 5-të me studime dyvjeçare në fushën e Teknologjisë Informativ dhe është i akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve dhe i licencuar nga MASHT-i.

Instituti ATOMI e falënderon Cacttus Education për përkrahjen e ofruar për Institutin ATOMI dhe për atomistët!

Të Ngjajshme
Shfaq Komentet (0)