Në Kosovës sipas Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), funksionojnë 21 Institucione Mikrofinanciare (IMF), prej të cilave 14 janë në pronësi të huajë.

Këto 21 institucione kanë të punësuar 1110 persona.

“Vlera e aseteve 217.5 milionë euro, kreditë 162.1 milionë euro”, thekson raporti mujor për sistemin financiar i BQK-së, shkruan Telegrafi

“Rritja vjetore e kredive 28.8%, për ekonomitë familjare 28.0%, për ndërmarrje 30.3%. Norma e interesit në kredi7 23.0%, Vlera e lizingut financiar 31.0, Kërkesat ndaj jorezidentëve 0.0, Detyrimet ndaj jorezidentëve”, thekson ky raport mujor i BQK-së. /Telegrafi/