Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu, tha se deri tani ka pasur shkelje në procedurat e aplikimit për hapje të hidrocentraleve, prandaj ministria që ai udhëheqë ka vendosur ndërprerjen e aplikimeve të reja.

Ai në Klan Kosova, tha se do të krijohet një komision i cili do të merret me shqyrtimin e të gjitha rasteve të hidrocentraleve, për të parë se si janë dhënë lejet, a janë respektuar procedurat dhe kush janë përgjegjësit për këtë situatë.

“Sot kam kërkuar nga sekretari në lidhje me aplikimet e reja të bëhen në përputhje me ligjin, ashtu siç e parasheh ligji, pra ligji parasheh koncesion për hidrocentrale private dhe një gjë e tillë me aq sa kemi arritur të shohim nuk është respektuar, prandaj procedurat e tilla duhet të ndërpriten për momentin dhe të vendoset baza ligjore dhe procedura sipas ligjit për aplikimet e reja, kjo nënkupton që ato ndërpriten në mënyrën e jashtëligjshme si ka shkuar deri tash, dhe vendoset ligji sa i përket procedurës dhe cilësinë dhe kontrollin e elaborateve mjedisore ujore kur bëhet fjalë për ato leje mjedisore, ujore për hidrocentralet, e njëjta do të vazhdoj edhe me fusha tjera, me projekte të tjera, pra edhe me gurthyes dhe të gjitha me radhë.

Reklama
Reklama

“Kjo nuk do të thotë që do të mbyllen hidrocentralet, por do të ndërpriten aplikimet e reja për hidrocentralet në mënyrën se si janë bërë deri tash. Pra nuk do të ketë aplikime për hidrocentrale, leje për hidrocentrale pa koncesion siç është bërë deri tash, paralelisht me këtë do të krijohet një komision, mbase të premten më së largu, mund të jetë edhe nesër se jemi duke punuar në atë, ta krijojmë komisionin i cili do t’i shqyrtoj situatat ekzistuese sepse ka ankesa të shumta, ka vizita të shumta në terren dhe në bazë të asaj që kemi parë deri tani në terren shihet që ka shkelje, tash duhet të shihet a kanë ndodhur nga ana e institucionit apo nga ana e operatorëve, mbase edhe të dyjave”, tha Aliu.

Reklama
Reklama

Tutje Aliu tha se sasia e energjisë elektrike që prodhohet nga këto hidrocentrale është shumë e vogël në raport me dëmin që po i shkaktohet natyrës.

“Sasia e ujit në vendin tonë si potencial për prodhim të energjisë elektrike është e vogël, nuk çon peshë hidrocentrali i cili e rrënon një lum të tërë, e dëmton natyrën atje dhe prodhon pak rrymë, ajo rrymë është jashtëzakonisht pak në krahasim me nevojat që i ka vendi, në krahasim me sasinë që e shpenzon sidomos kur e krahason me dëmin që është bërë. Hidrocentralet nuk mund t’i mbulojnë nevojat për energji alternative, duhet të shikohen edhe mundësi të tjera. Vendi ka nevojë për stabilitet energjetik dhe me këtë merret Ministria e Ekonomisë. Ne duhet ta kemi parasysh interesin e përgjithshëm edhe mjedisin dhe interesin qytetar”, tha Aliu.

Reklama
Reklama

Aliu theksoi se ai nuk është kundër hidrocentraleve, por se ato duhet të jenë në përputhje me kërkesat mjedisore dhe me standardet e caktuara me ligj.