Deri më tani kam treguar me punën time, 32 vjet ja gjyqtare dhe asnjëherë skam refuzuar punë. Unë i respektoj ligjet, ndërsa Ligji për Amnisti është i qartë. Gjithmonë për amnisti vendos Këshilli Penal, jashtë debatit kryesor.

Këtë sot e komentoi gjyqtarja Dobrilla Kacarska, për të cilën sot kryetari i Gjykatës, Ivan Xholev theksoi se jep kundërshtim, gjegjësisht nuk dëshiron të vendos për kërkesat e dërguar për amnisti për të akuzuarit e 27 prillit.

“Në ligjin për amnisti qartë shkruan se vendimi merret sipas opinionit të më hershëm të prokurorit publik, me çka qëllimi është që Këshilli Penal të njihet me lëndën, edhe atë nga prokurori i cili e dinë mirë lëndën”, tha Kacarska për “Fokus”.

Ajo tha gjithashtu tha se “çka nëse unë marrë vendim për amnisti, ndërsa gjykata e lartë e shfuqizon atë, atëherë unë vetëm se e kam proceduar gjykimin të cilën më vonë do të duhet ta marrë”.

Në konferencën e sotme, kryetari Xholev, si shembull mori rastin me amnistinë e rastit të Hagës, por gjykatësja Kacarska korrigjoi se gjyqtari i procedurës konstatoi vetëm tërheqjen e aktakuzës.

Kryetari Xholev deri në fund të ditës duhet të zgjedh se kush do të vendos për kërkesat e amnistisë, Këshilli Penal apo Këshilli Gjyqësor, në krye të së cilës është Kacarska./Telegrafi/