Kryetari i Bordit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), Kreshnik Gashi, ka kërkuar nga anëtarët e Komisionit për Zhvillim Ekonomik mbështetjen e tyre për t’i dënuar operatorët telefonik në rast se nuk e bëjnë kalimin në kodin +383 deri më 31 tetor të këtij viti.

Reklama

Gashi ka thënë se arsyeja se pse nuk është zbatuar kodi +383 në qershor të këtij viti është kërkesa e operatorit “Vala” që ky afat të shtyhet.

“Edhe pse rregullativa dhe ana ligjore qoftë ndërkombëtare, qoftë e brendshme e jona ka qenë e plotë dhe ata nuk kanë pasur pengesa të natyrës ligjore për kalim në kodin +383, por pengesat kanë qenë të natyrës teknike. Kërkesa e tyre nuk ka pasur një afat të caktuar, por në diskutimet tona ata kanë thënë që kërkojmë që deri në fund të vitit të paktën të shtyhet ky proces. Mirëpo, ne kemi konsideruar që një proces i tillë mund të përmbyllet edhe më shpejt dhe e kemi dhënë datën e fundit për kalim në kodin +383 datën 31 tetor, e cila vlen për të gjithë operatorët… Kërkojmë mirëkuptimin tuaj se nëse ky afat tejkalohet nga secili operator të veprojmë sipas ligjit që do të thotë edhe në rast nevoje të ketë edhe dënime nëse nuk ka arsyetim të mjaftueshëm për implementim të këtij kodi, për shkak se kjo është e një rendësi shtetërore dhe në këtë kuadër largimi i kodit +381 është një hap pozitivë”, tha Gashi.

Reklama
Reklama

Gashi ka thënë se Telekomi i Kosovës pretendon se në investime në sistemin e tyre që duhet të bëjnë janë 3 deri në 5 milionë euro.

Sipas tij, gjatë vitit 2017 kanë arritur të ndërprenë sinjalin e të gjithë operatorëve të pa licencuar që kanë operuar në Kosovë, madje edhe në veri të vendit.

“Në bashkëpunim edhe me Policinë e Kosovës është arritur që për herë të parë gjatë vitit 2017 të ndërpritet sinjali në Kosovë i të gjithë operatorëve të palicencuar të komunikimeve elektronike nga territori i Republikës së Kosovës, përfshi këtu edhe veriun e vendit. Ku ARKEP në bashkëpunim me Policinë ka bërë matje të vazhdueshme dhe ka bërë verifikimin e këtij largimi”, tha ai.

Reklama

Ndërsa, në sistemin postar, Gashi ka thënë se në vitin 2017 ka një rënie të volumit të përgjithshëm të dërgesave. Po ashtu, ai bëri të ditur se Posta e Kosovës ka pasur rënie në të hyrat në shërbimet postare.

Reklama

“Indikatorët e tregut të shërbimeve postare për vitin 2017 krahasuar me vitin 2016 tregojnë një rënie të volumit të përgjithshëm të dërgesave në vlerën 16.88 për qind, nga numri i përgjithshëm i të gjitha dërgesave postare rreth 83.16 për qind janë dërgesa postare, kurse 7.05 për qind janë postë direkte, ndërsa 9.79 për qind janë dërgesa pako postare. Nga numri i përgjithshëm i dërgesave 82.15 për qind e dërgesave postare janë dërgesa të pranuara dhe të shpërndara në trafikun e brendshëm, ndërsa 17.58 për qind janë postë ndërkombëtare. Në numrin e përgjithshëm të dërgesave postare në vitin 2017 krahasuar me vitin 2016 sektori i shërbimeve postare ka evidentuar një rritje të të hyrave në vlerë 6.49 për qind. Ndërsa, Posta e Kosovës ka një rënie të lehtë në vlerën 6.23 për qind. Ndërsa, operatorët privat kanë pasur një rritje të theksuar të të hyrave në vlerë 32.47 për qind”, tha ai. /KP /Telegrafi/

Reklama