Për shkak të përgatitjeve për shënimin e Ditës së Pavarësisë – 8 Shtatorit, në rajonin e qendrës së Shkupit, nesër më 07.09.2021 (e martë), duke filluar nga ora 11:00 të mbyllura për komunikacion do të jenë:

Rruga “11 Tetori” dhe rruga “Dimitrie Çupovski” në drejtim të rrugës “Vasill Gllavinov” deri te rruga “Filipi i Dytë i Maqedonisë”, ndërkaq në drejtimin e kundërt do të jetë i hapur, kurse nga ora 15:00 komunikacioni do të bllokohet në të dy drejtimet.

Nga ora 23 të datës 07.09.2021 deri në ora 11:00 të datës 08.09.2021 në mënyrë shtesë do të mbyllen rrugët “Dame Gruev”, “Maqedonia” deri te udhëkryqi me rrugën “11 Tetori” dhe rruga “Filipi i Dytë” në drejtim të “13 Nëntorit” deri re rruga “11 Tetor” dhe rruga “11 Tetor” në drejtim të bulevardit “Koço Racin” deri te rruga “Dame Gruev”.