Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave, Trajan Dimkovski pati një takim në lagje me banorët e fshatit Orizaren e Epërme në komunën e Velesit.

Dimkovski u prezantoi pjesëmarrësve masat e zbatuara në bujqësi dhe u përgjigj pyetjeve të pjesëmarrësve për të realizuar në mënyrë efektive nevojat e tyre.

“Deri më tani kemi zbatuar një numër masash që janë në interes të bujqve dhe kanë për qëllim zhvillimin dhe përmirësimin e bujqësisë. Përdorimi i programit IPARD është rritur, gjë që kontribuon në promovimin e prodhimit bujqësor. Përmes “naftës së gjelbër”, 55.000 bujqve u kthehen mbi 3 milion euro dhe ulin kostot e tyre të prodhimit. Ndryshimet në Ligjin për tokën bujqësore sigurojnë shpërndarje të drejtë dhe transparente të tokës bujqësore shtetërore dhe inkurajojnë zhvillim më të madh ekonomik rural dhe lokal”, tha Dimkovski./Telegrafi/