Poezi nga: Nina Kossman
Përktheu: Fadil Bajraj

Një bombë i tha i një qyteti:
“Unë jam duke rënë.”
Qyteti e pyeti:
“Në anën e kujt je?”
Bomba i tha:
“Unë nuk mbaj asnjë anë. Unë jam duke rënë.”
Qyteti i tha:
“Shiko përreth.”
Bomba i tha:
“Tepër vonë.”
Qyteti nuk tha asgjë.