Natyrisht që rënia e temperaturave nuk na pëlqen por kur shohim rënie të çmimeve atëherë fjala “rënie” merr kuptim tjetër.

Eh kush nuk dëshiron që vitin e ri ta filloj me konsum të produkteve me çmime shumë të lira dhe sidomos tekstik shtëpiak dhe fashion tekstil.

Tash jeni duke hamendësuar ku është ai vend që i ka çmimet extra të lira?!

Nuk është rastësi dhe as hera e parë që çmimet e lira e produktet e mira i ofron rrjeti i marketeve Interex ose thënë ndryshe familja e Interex.

Me Interex nuk festohet veç fundviti po edhe fillimi i vitit ku keni mundësinë të filloni vitin mbarë duke konsumu produkte të lira.

Nxitoni dhe kapeni ZBRITJEN e madhe që Interex ka ofruar në produktet e tekstilit fashion dhe tekstilit shtëpiak.

Shfletojeni fletushkën dhe shikojeni për qejfi se çka ju nevojitet prej produkteve shtëpiake dhe të veshjes.