0Shares

Viti 2012 ka qenë me mjaft angazhime për Agjencinë Kosovare të Privatizimit (AKP) dhe me të arritura të mëdha e të rëndësishme për zhvillimin e procesit të privatizimit në Kosovë. Për herë të parë që nga fillimi i këtij procesi, këtë vit AKP-ja ka arritur të bartë rreth 30 milionë euro mjete të mbetura nga procesi i likuidimit të 65 ndërmarrjeve shoqërore në buxhetin e Republikës së Kosovës.

Zyrtarët e AKP-së kanë thënë se me qëllim të përshpejtimit të procesit të likuidimit dhe kështu bartjes së mjeteve në buxhetin e Kosovës, AKP ka përzgjedhur përmes një procesi të hapur tenderues ndërkombëtar kontraktorin për përpilimin e portofolios së ndërmarrjeve shoqërore, e që në Kosovë janë rreth 600 sosh. Ky autoritet ka filluar punën dhe AKP pret të kryhet një numër i konsiderueshëm i likuidimeve gjatë vitit të ardhshëm.

“Nga privatizimet dhe shitjet e aseteve deri më tani janë mbledhur në total mbi 613 milionë euro, nga privatizimi rreth 550 milionë euro, ndërsa nga shitja e aseteve me likuidim rreth 62.5 milionë euro. Këto fonde janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe deri më tani nga normat e interesit fondet janë rritur rreth 34.6 milionë euro, përkundër krizave në tregjet financiare ndërkombëtare. Ky është një sukses tjetër i punës së AKP-së”, ka thënë zëdhënësi i AKP-së Ylli Kaloshi për Telegrafin.

Ai duke shpalosur punën e AKP-së gjatë këtij vitit ka theksuar se me angazhim të stafit të AKP-së, është arritur të përshpejtoj gjithë procesin e përmbylljes së kontratave dhe kështu të evitoj pritjet e blerësve për të nënshkruar kontratat me AKP. “Vetëm gjatë këtij viti kemi nënshkruar 161 kontrata me blerësit, 64 kontrata janë të nënshkruara nga privatizimi me metodën Spin-Off, kurse 97 kontrata gjatë 2012 janë nënshkruar nga shitjet e aseteve me likuidim. Në pritje për nënshkrim janë vetëm një numër i vogël i kontratave, për çka pengesë paraqitet Dhoma e Posaçme. Në total numri i kontratave të nënshkruara ka arritur në shifrën 1005, prej tyre 708 me Spin-off, ndërsa 297 kontrata me shitje të aseteve”, ka thënë Kaloshi.

Një sukses domethënës Agjencia ka shënuar edhe me tërheqjen e investitorëve për pjesëmarrje në procesin e privatizimit. Të dhënat tregojnë se deri më tani janë shënuar mbi 16 mijë vizita të interesuarish për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe aseteve të tyre.

Kaloshi ka treguar se për 20 përqindëshin e punëtorëve, është bërë mjaft ku deri më tani janë shpërndarë rreth 68 milionë euro, prej të cilave mbi 21 milionë euro vetëm për 2012.

“AKP ka trashëguar nga Agjencia e mëparshme 26 kontrata të privatizimit me metodën spin-off special. Deri më tani AKP i ka liruar 17 ndërmarrje si rrjedhojë e përmbushjes së zotimeve sipas marrëveshjes. Për tri ndërmarrje: Llamkos, Hotel Grand dhe Xim Strezovc Agjencia ka ushtruar opsionin e tërheqjes së aksioneve, si pasojë e mospërmbushjes së kontratës, ndërsa 6 ndërmarrje të tjera janë në procesin e përmbushjes së zotimeve dhe nën monitorimin e Agjencisë”, ka thënë ai.

Zëdhënësi i AKP-së Ylli Kaloshi ka treguar për Telegrafin se procesi i komercializimit ka përfunduar për 18 ndërmarrje.

Në kuadër të obligimeve ligjore të Agjencisë, gjatë vitit ka dorëzuar me rregull raportet periodike në Kuvendin e Republikës së Kosovës, bazuar në Ligjin e AKP-së.

Po ashtu gjatë vitit 2012, Zyra e Auditorit të Përgjithshëm ka kryer auditimin e rregullt vjetor të pasqyrave financiare, i cili përmban dy opinione, opinionin lidhur me pasqyrat financiare të AKP-së dhe opinionin e auditimit lidhur me pasqyrat financiare të Fondit të Privatizimit, dhe ky raport ka rezultuar me opinionin të pakualifikuar. Në këto raporte Auditori thekson se AKP-ja ka bërë progres në përmirësimin e sistemit të kontrollit dhe menaxhimit financiar, duke nxjerr politika dhe rregullore të reja, si dhe ka bërë progres në rritjen e performancës në krahasim me vitet paraprake, duke u dëshmuar kështu se parimet me të cilat AKP-ja kryen punën e saj janë transparenca dhe llogaridhënia./Telegrafi/

Të Ngjajshme
Shfaq Komentet (0)