Në kohën që po jetojmë, jeta dinamike ka bërë të jemi sa më të fokusuar në thjeshtësimin e jetesës e kursimin e kohës, duke përfshirë edhe çështjet shëndetësore.

Sot, një pjesë e madhe e njerëzve dëshirojnë që shërbimet mjekësore t’i kryejnë në shtëpitë e veta, duke mos rrezikuar shëndetin si pasojë e COVID-19 apo edhe si pasojë e kushteve shëndetësore për të pritur në radhët mjekësore, etj.

Pikërisht për këto arsye, Paramed ka vendosur që të jetë pranë jush në çdo sfidë, duke ofruar profesionalizëm dhe shërbime mjekësore në shtëpitë tuaja.

Paramed ofron:

-Kujdes mjekësor – prej dhënies së injeksionit nga infermierja e deri te vizita e mjekut në shtëpi

-Kujdes personal – kujdes për të moshuar dhe postoperativ 24 orësh në shtëpinë tuaj

-Dhënie të infuzionit dhe injeksioneve,

-Vizitë të mjekut,

-Marrje të gjakut dhe urinës,

-Kontrollë dhe skanim EKG,

-Vendosja dhe ndërrimi i kateterit urinar,

-Kujdes për plagë, etj.

-Prano kuponin fiskal

Për më shumë informacione rreth shërbimeve që Paramed i ofron, kontaktoni në:

Nr. Tel: +383 45 738 738 ose +383 49 738 738
E-mail: info@paramedks.com
Facebook: Paramed