Investimi në art është shndërruar në traditë nga shumë familje të pasura anembanë botës.

E për ta krijuar një praktikë të ngjashme edhe në Kosovë, Red Apple ka organizuar ekspozitën e quajtur “AJO”, që ka për qëllim mbështetjen, promovimin si dhe avancimin e grave në art.

Për këtë emisioni 7 Ditë me Panxhën ka përgatitur një storie në të cilën tregohet më shumë rreth kësaj ekspozite nga organizuesit e piktorët, ofrohen të dhëna për rekordet botërore të çmimeve të pikturave si dhe për aktivitetet e galerive të artit në Kosovë.