Udhëheqësit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë janë takuar me ministrin e Arsimit Shyqiri Bytyqi me të cilin kanë diskutuar për Ligjin për Pagat.

Në këtë takim SBASHK-u ka ngritur edhe një herë pakënaqësitë dhe kundërshtimet lidhur me Ligjin e pagave duke rikujtuar se është i papranueshëm vendi në radhitjen që i është bërë punëtorëve të arsimit në tabelorin e këtij Ligji.

“SBASHK-u ka kërkuar që ministri Bytyqi dhe kabineti i tij të angazhohen me ngulm që kërkesat e argumentuara të SBASHK-ut të përfillen nga Ministria e Administratës Publike në mënyrë që punëtorët e arsimit të kenë vend meritor në këtë radhitje”, thuhet në një komunikatë të SBASHK-ut.

Reklama

Kryetari i SBASHK-ut i ka kujtuar edhe një herë ministrit Bytyqi se nëse kjo çështje nuk përfillet dhe nuk veprohet për përmirësimin e lëshimeve në Ligjin për pagat, atëherë SBASHK-u do të veprojë duke respektuar zërin e punëtorëve të arsimit dhe se viti i ri shkollor do ta gjejë në grevë të përgjithshme tërë sistemin arsimor të Kosovës.

Reklama

“Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj edhe në takimin e sotëm me ministrin Bytyqi ka ripërsëritur shqetësimin e ngritur nga mësimdhënës të arsimit të mesëm të lartë lidhur me paralajmërimet nga disa DKA se do të nis së zbatuari Udhëtimi Administrativ 6/2015 e që ka të bëj me shpalljen e konkursit për vendet e punës për të gjithë ata që deri në përfundim të vitit shkollor 2017/2018 nuk kanë arritur te titulli master për lëndët e tyre. Kryetari Jasharaj i ka thënë ministrit se është e padrejtë dhe e papranueshme të veprohet sipas atij Udhëtimi Administrativ sepse mësimdhënësve në arsimin e mesëm të lartë nuk u është krijuar mundësia që të ndjekin programet adekuate për të marrë titullin master”, thuhet në komunikatë.

Reklama
Reklama

Siq thuhet në komunikatë Bytyqi është përgjigjur se nuk ka vend për shqetësim pasi në MASHT është formuar komisioni që do ta analizojë Udhëzimin e përmendur dhe do të zgjas afatin duke u dhënë mundësi të punësuarve në arsimin e mesëm të lartë të vazhdojnë me ngritjen profesionale për të arritur te titulli master. Ai ka shtuar se këto afate nuk mund të shtyhen në pafundësi.