Raporti i Komisionit Evropian për vitin 2021 vë në dukje miratimin e Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, për miratimin e të cilit theksohet se është ofruar mbështetje ndërpartiake, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Raporti gjithashtu thekson rolin kyç të sektorit të shoqërisë civile në monitorimin e punës së institucioneve dhe në pjesëmarrjen në vendimmarrje në fushën e anti-diskriminimit.

Sipas raportit është mirëpritur themelimi i Komisionit, veçanërisht emërimin e disa anëtarëve të shoqërisë civile me përvojë relevante në këtë fushë.

Megjithatë, ka kritika për mungesën e grave dhe personave me aftësi të veçanta në përbërjen e tij. Rrjeti për Mbrojtjen nga Diskriminimi apeloi për këtë problem, sidomos për faktin se në shpallje aplikuan persona nga këto grupe të cilët më mirë i plotësonin kriteret e disa nga anëtarët e zgjedhur. Në muajt e parë të zgjedhjeve, siç theksohet në Raport, Komisioni u përball me një sërë sfidash logjistike dhe financiare që duheshin adresuar urgjentisht për të qenë plotësisht efektiv.

Rrjeti vëren se disa nga problemet ende aktuale janë: ngritja e shërbimit profesional me një numër të mjaftueshëm punonjësish për përmbushjen e plotë të mandatit; zgjedhjen e një kandidati të pavarur dhe profesional si anëtarin e shtatë të Komisionit; miratimi i akteve të brendshme për punë; rritja e buxhetit përmes kritereve objektive në përputhje me kompetencat; krijimin e një faqe interneti dhe sigurimin e transparencës në operacione, etj. Për të kapërcyer këto sfida, është e nevojshme që Komisioni të marrë mbështetjen e duhur nga institucionet kryesore.

Sa i përket Avokatit të Popullit, Raporti thekson shqetësimet për përkatësinë partiake të kandidatit të zgjedhur. Rrjeti për Mbrojtjen nga Diskriminimi apeloi për zgjedhjen e një kandidati me meritë dhe ndoqi procesin e zgjedhjes së Avokatit të Popullit, të cilin ai e vlerësoi si jashtëzakonisht jo transparent dhe pa mundësi reale për pjesëmarrje të kandidatëve të pavarur dhe profesionistë.

Komisioni Evropian përsërit bëri thirrje që të gjitha këto pozita në organe të pavarura të caktohen në bazë të meritës. Theksohet se pavarësia funksionale e këtyre organeve (Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Avokati i Popullit) duhet të garantohet vazhdimisht, ndër të tjera, duke siguruar burime të mjaftueshme financiare për funksionimin e tyre të qetë dhe gjithëpërfshirës./Telegrafi/