Me datën 8 shtator në Prishtinë, u organizua edicioni i parë i samitit për Business Process Outsourcing, organizuar nga Oda Ekonomike Zvicerane në Kosovë.

BPO apo transferimi i procesit të bizneseve përfshinë sektorin e të gjitha aktivitete e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta, aktivitetet e qendrave te thirrjeve, këshillime e aktivitetet tjera shërbyese kompjuterike.

7 Ditë me Panxhën i ka kushtuar një storie edicionit të parë të BPO Summit, me temën “Reveal”, ku u shpalosen të arriturat, sfidat dhe mundësitë që ky sektor ofron për punësimin e të rinjve.