LAJMI I FUNDIT:

Mosrespektimi i rregullave për ngasjen e trotinetëve elektrikë, këto janë gjobat që parashihen me Ligjin e ri për trafikun

Mosrespektimi i rregullave për ngasjen e trotinetëve elektrikë, këto janë gjobat që parashihen me Ligjin e ri për trafikun

Ligji i ri për trafikun rrugor hyn në fuqi të mërkurën, më 3 prill 2024, gjersa ky ligj rregullon edhe çështjen e drejtimit të trotinetëve elektrikë, biçikletës etj.

Me këtë ligj po ashtu parashihen gjoba për ata që gjatë drejtimit të trotinetëve e mjeteve tjera nuk përdorin helmetë.


Neni 125

Kufizimi i drejtimit të biçikletës, mopedit, motoçikletës dhe triçikletës

1. Personit i cili drejton biçikletë, moped, motoçikletë dhe triçikletë i ndalohet:

1.2 të drejtojë pa e mbajtur timonin me dy duar, përveç në raste kur jep shenjë me dorë;

1.2 pa i mbajtur këmbët në pedale ose në mbështetëse të këmbëve;

1.3  të mbahet ose të tërhiqet nga mjete të tjera;

1.4 ta lëvizë mjetin krahas mjetit tjetër;

1.5 të bartë çfarëdo ngarkese nëse kështu pengohen apo rrezikohen pjesëmarrësit e

tjerë në trafik;

1.6 të përdorë dëgjuese të pajisjeve audio, duke i vendosur në dy veshët;

1.7 të manovrojë me një rrotë.

2. Dënohet për kundërvajtje me gjobë prej 40 euro, personi i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.

Neni 126

Përdorimi i helmetës

1. Shoferi i cili drejton, mopedin, motoçikletën, triçikletën apo katërçikletën pa kabinë mbrojtëse, si dhe personat të cilët barten në këto mjete, duhet të mbajnë helmeta mbrojtëse përkatëse, të rregullta, dhe gjatë qarkullimit në rrugë t’i përdorin ato sipas udhëzimeve të prodhuesit të helmetës.

2. Biçiklisti dhe shoferi i trotinetit elektrik më i ri se 16 vjet, duhet të mbajnë helmeta mbrojtëse përkatëse, të rregullta, dhe gjatë qarkullimit në rrugë t’i përdorin ato sipas udhëzimeve të prodhuesit të helmetës.

3. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 100 euro, shoferi dhe personat të cilët barten në këto mjete nëse gjatë qarkullimit në rrugë nuk e bartin helmetën mbrojtëse ose nuk e përdorin atë sipas udhëzimeve të prodhuesit të helmetës mbrojtëse. Për personat e moshës nën 16 vjeç, dënimi i shkon te kujdestari ose prindi.

Neni 127

Rregullat e trafikut për trotinet elektrik

1. Shoferi i trotinetit elektrik gjatë drejtimit duhet ta shfrytëzojë shiritin për biçikleta ose shtegun e përbashkët për biçikleta dhe këmbësorë.

2. Shoferi i trotinetit gjatë shfrytëzimit të shtegut të përbashkët për biçikleta dhe këmbësorë duhet të ketë kujdes të veçantë dhe t’u japë përparësi këmbësorëve.

3. Kur nuk ekziston shtegu apo shiriti për biçikleta ose shtegu i përbashkët për biçikleta dhe këmbësorë, shoferi duhet ta shfrytëzojë bankinën dhe nëse kjo nuk është e mundshme, ta shfrytëzojë shiritin e djathtë të trafikut, duke lëvizur sa ma afër skajit të djathtë në distancë deri në 1 metër.

4. Ndalohet lëvizja në trotuare dhe sipërfaqet tjera të parapara ekskluzivisht për lëvizjen e këmbësorëve sheshe, zonat e këmbësorëve dhe ngjashëm.

5. Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugën qarkulluese dhe në shiritin për biçikleta është 25 km/h.

6. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 100 euro shoferi i cili vepron në kundërshtim me paragrafët 1. 2. dhe. 3 të këtij neni.

7. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 150 euro dhe i konfiskohet mjeti në kohëzgjatje 3 muaj shoferi i cili vepron në kundërshtim me paragrafët 4. dhe 5 të këtij neni.

Neni 128

Mosha e shoferit të trotinetit

1. Fëmijës më të ri se 16 vjeç nuk i lejohet ta drejtojë trotinetin elektrik në rrugë publike.

2. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 100 euro prindi apo kujdestari nëse shoferi vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.

3. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 500 euro qiradhënësi i trotinetit elektrik nëse vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.

Neni 129

Detyrimet e shoferit të trotinetit

1. Shoferi gjatë ngasjes së trotinetit elektrik duhet ta ketë të ndezur një dritë ngjyrë të bardhë në pjesën e përparme dhe një dritë ngjyrë të kuqe, katadiopter me materie retroreflektuese në pjesën e pasme gjatë drejtimit natën dhe gjatë drejtimit ditën kur dukshmëria është e dobësuar/ zvogëluar.

2. Kur shoferi e drejton trotinetin në rrugë publike gjatë dukshmërisë së dobësuar/zvogëluar, ai është i detyruar të ketë jelek reflektues, rroba reflektuese për trotinet apo ndonjë burim drite.

3. Përveç shoferit, nuk lejohet të transportohen persona tjerë apo kafshë në trotinet elektrik.

4. Dënohet për kundërvajtje me gjobë prej 40 euro shoferi i trotinetit elektrik, i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafëve 1. ose 2. të këtij neni.

5. Dënohet për kundërvajtje me gjobë prej 100 euro dhe i konfiskohet mjeti në kohëzgjatje për 3 muaj shoferi i cili vepron në kundërshtim me paragrafin 3 të këtij neni

Neni 130

Kufizimi i drejtimit për trotinet elektrik

1. Personit i cili drejton trotinetin elektrik, i ndalohet:

1.1 të drejtojë pa e mbajtur timonin me dy duar, përveç në raste kur jep shenjë me dorë;

1.2 të mbahet ose të tërhiqet nga mjete të tjera;

1.3 ta lëvizë mjetin krahas mjetit tjetër;

1.4 të bartë çfarëdo ngarkese nëse kështu pengohen apo rrezikohen pjesëmarrësit e tjerë në trafik;

1.5 të përdorë dëgjuese të pajisjeve audio, duke i vendosur në dy veshët;

1.6 të manovrojë me një rrotë.

2. Dënohet për kundërvajtje me gjobë prej 40 euro, personi i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. /Telegrafi/

Në trend Lajme

Më shumë
Arrestohet asambleisti i LVV-së në Prishtinë, ish-asistenti i kryeministrit Kurti

Arrestohet asambleisti i LVV-së në Prishtinë, ish-asistenti i kryeministrit Kurti

Prishtina
Vërshime të mëdha në Pejë, Muhaxheri thotë se situata është nën kontroll

Vërshime të mëdha në Pejë, Muhaxheri thotë se situata është nën kontroll

Komunat
Çka fitojnë shqiptarët nga qeveria e re në Maqedoni të Veriut?

Çka fitojnë shqiptarët nga qeveria e re në Maqedoni të Veriut?

Politikë
Trafikimi me qenie njerëzore, DASH del me rekomandime për Kosovën

Trafikimi me qenie njerëzore, DASH del me rekomandime për Kosovën

Lajme
Shi, shtrëngata dhe breshër – parashikimi i motit për këtë javë

Shi, shtrëngata dhe breshër – parashikimi i motit për këtë javë

Lajme
Aksion i madh i Inspektoratit në disa qytete: Mbyllen 30 biznese të “muzikës live” dhe “qendrave të masazheve”

Aksion i madh i Inspektoratit në disa qytete: Mbyllen 30 biznese të “muzikës live” dhe “qendrave të masazheve”

Lajme
Kalo në kategori