“Let’s Do It Kosova” ka vazhduar monitorimin e zbatimit të Udhëzimit Administrativ për Gjoba Mandatore nga inspektorët komunal mjedisor dhe qendror dhe shqiptimin e gjobave për ndotësit.

Bazuar në të dhënat që “’Let’s Do It” ka marrë nga komunat dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, rezulton se më shumë gjoba janë shqiptuar gjatë muajve korrik dhe gusht – 310 gjithsej – sesa gjatë muajve të kaluar maj-qershor, 243 gjithsej.

“Komunat me më së shumti gjoba të shqiptuara për muajin maj janë: komuna e Ferizajt me 152 gjoba, komuna e Prishtinës me 58 gjoba, komuna e Pejës me 18 gjoba, komuna e Kamenicës me 15 gjoba si dhe komuna e Istogut me 14 gjoba.

Gjatë këtyre muajve nëntë gjoba i ka shqiptuar komuna e Skenderajt, pasuar nga komunat si: Kaçaniku, Gjilani e Suhareka me nga gjashtë gjoba të shqiptuara.

Në komunën e Malishevës janë shqiptuar pesë gjoba, në Vushtrri dhe Shtime janë shqiptuar nga katër gjoba, ndërsa tri gjoba janë shqiptuar në komunën e Gjakovës. Nga dy gjoba kanë shqiptuar komunat, si:Obiliq, Rahovec dhe Drenas. Nga një gjobë kanë shqiptuar Podujeva, Prizreni dhe Mitrovica.

Po aq ka shqiptuare dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor gjatë këtyre muajve,derisa me zero gjoba për muajin korrik dhe gusht janë komunat si Fushë Kosovë, Viti, Hani Elezit, Deçan, Junik,Klina dhe Lipjan.

Nga të dhënat e monitorimit rezulton se lloji më i shpeshtë i gjobave të shqiptuara gjatë këtyre muajve ishte shpërndarja e fletushkave në hapësirat e ndaluara si dhe hedhja e mbeturinave në hapësira publike”, thuhet në njoftimin e bërë nga Let’s Do It Kosova.

Udhëzimi Administrativ për Gjoba Mandatore është nënshkruar gjatë Fushatës “Ta Pastrojmë Kosovën”, dhe ka synim reduktimin dhe eliminimin e ndotjes së mjedisit dhe shëndetin e njeriut, mbrojtjen e sipërfaqeve publike dhe private përmes menaxhimit të mbeturinave./Telegrafi/