Ekrem Gjokaj, kryeshef në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë, në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, ka treguar për procesin e implementimit të programeve me anë të së cilave mbështeten fermerët nga kjo ministri. Gjokaj ka treguar se sa është buxheti i këtij viti dhe si është bërë ndarja e tij.

“Aktualisht jemi në procesin e vlerësimit të projekteve për programin e grandeve 2019, dhe njëkohësisht jemi në vlerësimin e aplikacioneve sa i përket pagesave direkte për vitin 2019. Planifikimi është bërë nga MBPZHR-ja dhe janë ndarë 20.5 milionë euro për grante këtë vit dhe 23 milionë euro për pagesa direkte”, ka thënë Gjokaj. /Telegrafi/