Fokusi i trajnimeve të Denis Gafuri Sales Training qëndron tek ndryshimi i sjelljes!

Trajnimet e shitjes të Denis Gafuri Sales Training janë profesionale dhe të përshtatshme për shitësit e të gjitha niveleve.

Madje, ju e keni mundësinë ta zgjedhni llojin tuaj të trajnimeve:

– Për rritje të shitjeve
– Rritje të performancës
– Motivim të stafit për angazhim MAKSIMAL në punë

Për ta caktuar takimin që të konsultoheni më hollësisht rreth këtyre trajnimeve, ju mund ta kontaktoni Denis Gafuri Sales Training në:

E-mail: sales@denisgafuri.com
Nr. tel: +383 49 893 693